preskoči na sadržaj
vijesti

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Danas je u našoj školi obilježen Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18. studenog. Prije 27 godina na taj dan okupirani i razrušeni grad Vukovar je pao u ruke neprijatelja.  

Učenici, zajedno sa svojim profesorima, u holu škole su zapalili svijeće u čast svih žrtava grada Vukovara te poslušali poznatu i poučnu "Priču o gradu" Siniše Glavaševića.  

"A grad, za nj' ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga krvnik ne nađe. Grad - to ste vi."

 

Martina Vujnović, knjižničarka

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 16. 11. 2018. 11:55

NATJEČAJ VODITELJ RAČUNOVODSTVA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Ikičina 30,22300 Knin

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa     

 

 1. za radno mjesto voditelj računovodstva neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj.   

 

Uvjet za zasnivanje radnog odnosa

 • VSS/MAG, VŠS ekonomije
 • Najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u proračunskom računovodstvu
 • Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09,92/10,105/10,90/11,3/12,86/12,126/12,94/13.136/14.,152/14., 7/17. i 68/18.)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,(preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave .

 

Prijave dostaviti na adresu

Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Ikičina 30,22300 Knin s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje strukovne škole kralja Zvonimira.

 

Natječaj otvoren 15.11.2018. Traje do 15.11.2018. do 23.11.2018.                                                                                                                                                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                         Stipe Djaković, dipl.ing.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 15. 11. 2018. 07:52

STIPENDIJA

Poštovani,
 
Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj odnosno akademskoj 2018./2019. godini.
 
Tekst Natječaja kao i obrasci za prijavu nalaze se na sljedećoj internetskoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/natjecaji/aktualni-natjecaji-921/921

 
Srdačan pozdrav,

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 22. 10. 2018. 13:30

Početak školske godine 2018./2019. Vijest ima dokument u privitku

Poštovani učenici, školska godina 2018./2019. počinje 03.09.2018. godine u 08:00 sati prema niže navedenom rasporedu:

 

1A – 150

1 B – 148

1 C – 147

1 D – 140

2 A – 143

2 B – 141

2 C – 250

2 E – 149

3 A – 241

3 B – 246

3 C – 243

3 D – 247

3 E - 242

3 F – 149

4 A – 239

4 B - 240

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 1. 9. 2018. 12:48

PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

POŠTOVANI MATURANTI 

DANAS 18.07.2018. GODINE MOŽETE PREUZETI POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE.

OD 07,00 DO 15,00 SATI 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 18. 7. 2018. 07:02

UPIS prvi razred šk.god. 2018/2019.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA KNIN

UPISI U PRVI RAZRED ŠK.GOD. 2018./2019.

URED TAJNIŠTVA U VREMENU OD

PONEDJELJKA DO SRIJEDE

16.07. DO 18.07.2018

07,00-15,00

 

POTREBNI DOKUMENTI

 • Uplatnica   150,00 kuna

Liječnička svjedodžba medicine rada (osim konobara) 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 13. 7. 2018. 08:33

Raspored popravnih ispita šk. god. 2017/2018 Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi raspored popravnih ispita.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 10. 7. 2018. 10:17

Upisi učenika za školsku godinu 2018./2019

Poštovani učenici završnih osmih razreda osnovnih škola. Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin upisuje učenike za slijedeća zanimanja:

Tehničar za elektroniku - 20 učenika

Strojarski računalni tehničar - 20 učenika

Automehaničar - 6 učenika

Elektroinstalater - 7 učenika

Elektromehaničar - 7 učenika

Kuhar - 7 učenika

Konobar - 7 učenika

Frizer -6 učenika

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 29. 6. 2018. 10:19

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi je 02.07.2018.  u 10:00 h.

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 26. 6. 2018. 22:07

Raspored produžne nastave školske godine 2017/2018 Vijest ima dokument u privitku

U privitku se nalazi raspored produžne nastave koja počinje u utorak 26.06.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 21. 6. 2018. 12:55

Raspored produžne nastave Vijest ima dokument u privitku

Produžna nastava počinje 28.05.2018.

 

RASPORED:

 

HRVATSKI JEZIK

 

4A

ponedjeljak: 4. i 5. sat

utorak: 2. sat

srijeda: 5. i 6. sat

četvrtak: 1., 2. i 4. sat

 

4B

ponedjeljak: 4. i 5. sat

utorak: 2 sat

četvrtak: 1., 2. i 4. sat

 

3C

ponedjeljak: 3. i 4. sat

utorak: 1. i 4. sat

srijeda: 3. i 4. sat.

četvrtak: 5. i 6. sat

petak: 2. sat

 

POLITIKA I GOSPODARSTVO

 

3E

ponedjeljak: 3. i 4. sat

utorak: 1. i 2. sat

srijeda: 1. i 2. sat

 

FIZIKA

 

4B

ponedjeljak: 5. i 6. sat

utorak: 3. sat

srijeda: 5. i 6. sat

četvrtak: 5. sat

 

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

 

3C

ponedjeljak: 5. sat

utorak 2. i 5. sat

srijeda: 3 sat

četvrtak: 1 sat

petak: 1. sat

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 26. 5. 2018. 19:32

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti (nacrt) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 25. 4. 2018. 08:38

Pravilnik o kućnom redu (nacrt) Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 25. 4. 2018. 08:36

NATJEČAJ MATEMATIKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Ikičina 30,22300 Knin

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa     

 

 1. za radno mjesto nastavnik matematike  neodređeno nepuno radno vrijeme 9 sati nastavetjedno.                                     

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti prema članku 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09,92/10,105/10,90/11,3/12,86/12,126/12,94/13.136/14.,152/14. i 7/17.)

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,(preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave .

 

Prijave dostaviti na adresu

Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Ikičina 30,22300 Knin s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje strukovne škole kralja Zvonimira.

 

Natječaj otvoren 20.04.2018.

Traje do 28.04.2018.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                          Stipe Djaković, dipl.ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 20. 4. 2018. 07:13

Državno natjecanje učenika za zanimanje Elektromehaničar

U  Industrijskoj obrtničkoj školi u Puli 11.04. i 12. 04. 2018. održano je natjecanje učenika za zanimanje Elektromehaničar.

U konkurenciji 13 ekipa iz cijele Hrvatske, naš učenik drugog razreda Petar Slavić osvojio je visoko drugo mjesto.

Treba napomenuti da je u praktičnom dijelu natjecanja osvojio maksimalan broj bodova.

Čestitke našem učeniku i njegovom mentoru Anti Duilu.

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 15. 4. 2018. 18:50

Uspjeh na 13. Međunarodnom kulinarskom festivalu

Učenici naše škole sudjelovali su na 13. međunarodnom kulinarskom festivalu „Biser Mora“, koji organizira ŠKMER – šefovi  kuhinja mediteranskih  i europskih regija.

U kategoriji timsko natjecanje srednjih škola JT1 sudjelovala su dva naša tima između 35 škola iz raznih zemalja.

 1. tim – Nikolina Šapina i Katarina Golomeić (2 r.) osvojile su brončanu medalju.
 2.  tim – Nora Bićanić i Mateo Drlja (1 r.) osvojili su srebrnu medalju.

Dobar plasman naših učenika dodatni je poticaj za njih i mentore da nastave još više raditi, vježbati i otkrivati ljepote kuharskog zanimanja.

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 26. 3. 2018. 20:45

NATJEČAJ MATEMATIKA

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Ikičina 30,22300 Knin

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa     

 

 1. za radno mjesto nastavnik matematike  određeno puno radno vrijeme zamjena za rodiljni dopust.                                     

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti prema članku 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09,92/10,105/10,90/11,3/12,86/12,126/12,94/13.136/14.,152/14. i 7/17.)

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,(preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, pored svih dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju:

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave .

 

Prijave dostaviti na adresu

Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Ikičina 30,22300 Knin s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje strukovne škole kralja Zvonimira.

 

Natječaj otvoren 23.03.2018.

Traje do 31.03.2018.

                                                                                  Ravnatelj:

                                                                          Stipe Djaković, dipl.ing.

  :: opširnije :: 


objavio: Kata Duilo  datum: 23. 3. 2018. 06:58

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA KRALJA ZVONIMIRA

Ikičina 30,22300 Knin

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

   

 

 

 1. za radno mjesto nastavnik geografije, neodređeno nepuno radno vrijeme 9 sati ukupno tjedno.
 2. za radno mjesto nastavnik hrvatskog jezika,  neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati ukupno tjedno.     
 3. za radno mjesto stručni suradnik – knjižničar,      neodređeno puno radno vrijeme.
 4. za radno mjesto nastavnik stručnih predmeta – elektrotehnika (računalstvo) određeno puno radno vrijeme u dužem trajanju.                                    

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti prema članku 107. i 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./08, 86/09,92/10,105/10,90/11,3/12,86/12,126/12,94/13.)

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu,
 • potvrdu iz matične evidencije HZMO-a,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,(preslik)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (iz članka 106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, o tom statusu dužan je priložiti dokaz iz kojeg je vidljivo navedeno pravo.

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave .

 

Prijave dostaviti na adresu

Srednja strukovna škola kralja Zvonimira, Ikičina 30,22300 Knin s naznakom „Za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ovaj natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje strukovne škole kralja Zvonimira.

 

Natječaj otvoren 14.03.2018.

Traje do 22.03.2018.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 14. 3. 2018. 07:20

Sajam stipendija Zadar

Priopćenje za javnost
SAJAM STIPENDIJA ZA MANJE OD MJESEC DANA U ZADRU

Tražiš stipendiju? Želiš studirati u Hrvatskoj ili inozemstvu? Ovaj događaj nikako ne smijete propustiti!

 

Institut za razvoj obrazovanja i Grad Zadar organiziraju drugi po redu Sajam stipendija i visokog obrazovanja u Zadru koji će se održati 22. ožujka 2018. od 11.00 do 17.00 sati u prostoru Arsenala. Na Sajmu će sudjelovati izlagači iz Hrvatske, Europe i Sjeverne Amerike koji će predstaviti svoje programe stipendiranja i studijske programe.

 

Sajam stipendija i visokog obrazovanja je jedinstven događaj koji se u Zagrebu i Rijeci održava već 14  godina za redom te će se na poziv Grada Zadra i ove godine održati u Zadru. Na Sajmu će se predstaviti stipendije i drugi oblici financijske potpore, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna srednjoškolcima i studentima u Hrvatskoj i inozemstvu. Posjetitelji Sajma u Zadru moći će na jednom mjestu pronaći sve informacije i usluge ključne za uspješnu prijavu na stipendije i obrazovne programe u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Ono što čini Sajam stipendija i visokog obrazovanja jedinstvenim njegova je duga tradicija te poseban naglasak na promociji stipendija putem kojih doprinosi širenju pristupa visokom obrazovanju. Institut za razvoj obrazovanja (IRO) kao organizator Sajma zalaže se za pravedno i dostupno visoko obrazovanje kroz osiguravanje jednakih mogućnosti u obrazovanju svima u skladu sa sposobnostima te je u svom radu posebno usmjeren na podzastupljene i ranjive društvene skupine u ostvarivanju njihovih obrazovnih ciljeva.

 

Na Sajmu će biti predstavljen velik broj dostupnih stipendija za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu koje dodjeljuju različite institucije. „Studenti uglavnom znaju za stipendije koje dodjeljuju pojedina visoka učilišta i Ministarstvo znanosti i obrazovanja te eventualno jedinice lokalne i regionalne samouprave, no postoje i mnoge druge organizacije koje nude različite programe i oblike financijske pomoći za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu“, objašnjava Maja Balen, obrazovna savjetnica u IRO-u. Tako će se na Sajmu u Zadru, uz ostale, predstaviti izlagači poput raznih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, fakulteta, veleposlanstva i inozemnih kulturnih centara, nevladinih udruga, zaklada i tvrtki. Nakon Sajma u Zadru, u listopadu ove godine Sajam će se održati i u Zagrebu i Rijeci.

 

Više informacija o Sajmu možete pronaći na web stranici Stipendije.info (www.stipendije.info/hr/sajam) i na Facebook stranici Tražim stipendiju (www.facebook.com/trazim.stipendiju).

 

cid:image001.png@01D3B13D.A3520820 :: opširnije :: objavio: Vedran Laća  datum: 12. 3. 2018. 09:27

XIV. međužupanijska smotra GLOBE škola (regija JUG)

 

Na ovogodišnjoj međužupanijskoj smotri i natjecanju GLOBE škola regije JUG koje se održalo 9. ožujka 2018. godine u Srednjoj školi Vela Luka - Korčula sudjelovalo je 10 škola iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Rad škola u GLOBE programu prezentirale su tročlane učeničke ekipe koristeći se Power Point prezentacijom.

Našu školu predstavile su učenice Ana Hromić, Mija Gašpar i Mirjana Matković u pratnji profesorice Marijane Škunca-Vrkić.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 9. 3. 2018. 12:48

OBILJEŽEN DAN RUŽIČASTIH MAJICA- NACIONALNI DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

 

 

Zadnje srijede u veljači  obilježava se Dan ružičastih majica kao Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, a kojeg je 2017. godine potvrdio i Hrvatski sabor.

 

Poznatiji kao Pink Shirt Day, Dan ružičastih majica je kao ideja nastao 2007. godine u Kanadi,  kada su dva učenika jedne škole odlučila na neobičan način pružiti podršku svom mlađem kolegi, koji je bio žrtva vršnjačkog nasilja jer je u školu svaki dan dolazio u ružičastoj majici. Naime, učenik tada devetog razreda ove škole, nosio je pink majicu u školu kao znak podrške svojoj majci koja se u to vrijeme liječila od teške bolesti.

Bio je to dovoljan povod skupini nasilnika u školi da ga svakodnevno zlostavljaju, nazivaju pogrdnim imenima, isključuju iz društva, i sl. Dva učenika su došla na ideju i kupili su 50 ružičastih majica, podijelili ih školskim kolegama i narednih dana je sve veći broj učenika dolazio u školu u majicama te iste boje. Inicijativom školskih kolega je na konstruktivan i inteligentan način riješeno sustavno zlostavljanje dječaka, posvećenog podršci liječenju majke. Ružičaste majice, koje su solidarno s dječakom nosili njegovi školski kolege, postale su prepoznatljiv simbol inicijative, i kasnije, međunarodno prepoznate obljetnice koja se diljem svijeta obilježava posljednje srijede u veljači.

Svjesni činjenice da je nasilje, bilo kojeg oblika, prisutno svakodnevno u svim okruženjima, naročito u školama, i mi smo i o okviru škole u srijedu 28.veljače 2018.godine na prikladan način obilježili ovaj dan i pružili podršku žrtvama nasilja. Naime, stručna služba naše škole, u suradnji s učenicima starijih razreda je u školskoj knjižnici održala prezentaciju  i radionice za učenike prvih razreda  na  temu nasilja.

Učenici su upoznati s vrstama nasilja, kako se obraniti ako postanu žrtve nasilje te na koji način oni mogu pomoći žrtvama. Naglašeno je kako je pomoć i podrška potrebna i zlostavljaču, a ne samo žrtvi. Upozoreni su na važnost poštivanja pravila ponašanja tijekom svakodnevne komunikacije i ophođenja jednih prema drugima i to u kući, školi, ali i tijekom korištenja raznih društvenih mreža koje su postale vrlo važan izvor komunikacije među mladima, a samim time i mjesto njihovih međusobnih sukoba. Također, učenici su sudjelovali u izrađivanju edukativnih plakata, radili na tekstovima koji promiču toleranciju i poštivanje različitosti , te sudjelovali u radionicama i raspravama u svrhu sprječavanja nasilja među djecom.

 

Djeca su naše blago, a ujedno i najvitalniji dio društva, stoga se ovim programom nastojala podići svijest o problemu vršnjačkog nasilja, velikom problemu među djecom i mladima, s mogućim teškim posljedicama u kratkoročnoj i   dugoročnoj perspektivi razvoja djece.

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 5. 3. 2018. 12:40

GRAD KNIN STIPENDIJE

Grad raspisao natječaj za sedam učeničkih i sedam studentskih stipendija


Grad Knin je raspisao javni natječaj za dodjelu stipendija za školsku odnosno akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj je raspisan za 14 novih korisnika stipendija i to sedam stipendija za učenike srednjih škola i sedam za redovite studente.

Evo i potrebnih dokumenata:

Tekst natječaja

Obrazac za prijavu

Izjava o članovima kućanstva

I. Š.

Izvor: Huknet Knin

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 2. 3. 2018. 10:46

ODABIR AGENCIJE ZA VIŠEDNEVNU IZVANUČIONIČNU NASTAVU

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

KRALJA ZVONIMIRA

IKIČINA 30, 22300 KNIN

 

 

ODABIR AGENCIJE ZA VIŠEDNEVNU IZVANUČIONIČNU NASTAVU

 

 

Dana 20.02.2018. godine održan je roditeljski sastanak na kojem su prezentirane ponude potencijalnih davatelja usluga. Svoje ponude predstavili su predstavnici turističkih agencija kako slijedi:

 

 • VIP TRAVEL,
 • PERLA SVJETSKA PUTOVANJA,
 • MAGELLAN,

 

Nakon provedenog glasovanja roditelji su većinom glasova odabrali turističku agenciju VIP TRAVEL kao organizatora višednevne izvanučionične   nastave u školskoj godini 2017./2018.

 

U ime Škole zahvaljujemo svim sudionicima poziva za organizaciju izvanučionične nastave.

 

 

                                                                                                                             Predsjednica povjerenstva

                                                                                                                             Mirjana Ganjto

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 21. 2. 2018. 11:20

Brošua HŽ Infrastruktura d.o.o.

Poštovani učenici i roditelji, 

pristup brošuri HŽ Infrastrukture moguć je klikom na niže navedeni link.

 

 

 

http://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2017/01/opasnost-od-strujnog-udara-uz-prugu-brosura.pdf.

 

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 20. 2. 2018. 08:31

"Budimo volonteri" Vijest ima dokument u privitku

U srijedu 21. veljače u dvorani Studentskog doma predavanje „Budimo volonteri“


U srijedu 21. veljače u 14:30 sati u Konferencijskoj dvorani Studentskoga doma Fra Luje Maruna održat će se predavanje „Budimo volonteri“.

Na predavanju će biti riječi o tome zašto je volonterstvo iznimno važno za društvenu zajednicu te kakve koristi od volontiranja imaju sami volonteri.

Predavanje se organizira u okviru projekta “Točka – Info centar za mlade” kojega udruga Mladi u EU provodi u suradnji s udrugom Sveti Barolomej, šibenskim Područnim uredom HZZ-a, šibenskim Veleučilištem te Gradom Šibenikom.

I. Š.

Izvor: Huknet Knin

  :: opširnije :: 


objavio: External   datum: 16. 2. 2018. 08:25

POZIV Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 9. 2. 2018. 09:00

OBAVIJEST O IZBORU DAVATELJA USLUGA ZA PREZENTACIJU NA RODITELJSKOM SASTANKU VEZANO ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČNE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 9. 2. 2018. 08:55

OBRANA ZAVRŠNOG RADA - ZIMSKI ROK Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 6. 2. 2018. 12:13

Poziv za organizaciju višednevne izvanučionične nastave- EKSKURZIJA (Broj poziva: 1/2018) Vijest ima dokument u privitku

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 23. 1. 2018. 07:57

Učenici Srednje strukovne škole kralja Zvonimira donirali hranu

 

Učenici donirali hranu Pučkoj kuhinji

Autor: admin

Piše: Antonio Perić (učenik SSŠ Kralja Zvonimira)

Učenici Srednje strukovne škole kralja Zvonimira s profesoricom Ivanom Labrović i knjižničarkom Zdenkom Gugo u humanitarnoj akciji “Dobro se dobrim vraća” prikupili su hranu i donirali je Pučkoj kuhinji.

U kratkom susretu i razgovoru učenicima se na donaciji zahvalila Jelena Matijević iz Pučke kuhinje i svima zaželjela sretne nadolazeće blagdane.

Foto: Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira

Izvor: Huknet Knin

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 20. 12. 2017. 08:05

Butižnica

   Globe grupa  otvara novu postaju za hidrološka istraživanja kako bi analizirali vodu rijeke Butižnice. Učenici jednom tjedno mjere temperaturu, pH vode, otopljeni kisik te nitrate i nitrite.

 
  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 11. 12. 2017. 12:25

Globe program

     Učenici Srednje strukovne škole kralja Zvonimira i ovu školsku godinu nastavljaju sa radom u GLOBE programu (Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) pod vodstvom prof. Marijane Škunca-Vrkić.

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 18. 9. 2017. 13:06

VREMENIK OBRANE ZAVRŠNOG RADA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Zdravko Bebek  datum: 17. 5. 2017. 09:30

DONACIJA KNJIGA

VRIJEDNA DONACIJA KNJIGA KNJIŽNICI

 

Zahvaljujući Humanitarnoj udruzi „RTL pomaže djeci“ i modnom dvojcu ELFS naša knjižnica je opremljena metodički obrađenom lektirom i priručnicima za polaganje državne mature u vrijednosti od 10.000,00 kn.

Naime, modni dvojac ELFS je početkom ožujka održao svoju prvu veliku samostalnu reviju, a  sredstva prikupljena kupnjom ulaznica, u suradnji s udrugom „RTL pomaže djeci“, odlučili su donirati knjižnici Srednje strukovne škole kralja Zvonimira za kupnju knjiga.

Dizajneri Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić, koji stoje iza ELFS-a, odlučili su svojoj velikoj samostalnoj reviji dati humanitarnu notu, a za to su odabrali udrugu „RTL pomaže djeci“ koja ove godine slavi desetu godišnjicu svog djelovanja.

Osim knjiga i priručnika, učenike su oduševile i druge sitnice koje su poslali ELFS i Nivea, poput ELFS bilježnica, olovaka, gumica, Nivea krema, gelova za tuširanje i slično. 

  :: opširnije :: 


objavio: Zdenka Gugo  datum: 5. 5. 2017. 11:47

DAN PLANETA ZEMLJE

Globe grupa Srednje strukovne škole kralja Zvonimira uz pomoć učenika 2A, 1A i 3Eo razreda nizom aktivnosti obilježili su međunarodni dan planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja. Škola se uključila u projekt "Zelena čistka-jedan dan za čisti okoliš".

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 24. 4. 2017. 13:11

Termometrijska kućica

U dvorište naše škole postavljena je termometrijska kućica i kišomjer kako bi GLOBE učenici mogli mjeriti temperaturu zraka i količinu oborina ( kiše/snijega). Očitane podatke vrijedni će članovi GLOBE grupe unositi u GLOBE bazu podataka.

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 22. 3. 2017. 13:00

Međužupanijska smotra Globe škola

10. ožujka 2017. godine održana je Međužupanijska smotra Globe škola u SŠ Braća Radić,Kaštel Štafiliću-Nehaj. Našu školu predstavili su učenici Ana Hromić, Mija Gašpar i Patrik Palić s profesoricom Marijanom Škunca-Vrkić. U orijentacijskom natjecanju treba pohvaliti Miju Gašpar koja je osvojila prvo mjesto.

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 10. 3. 2017. 14:52

Posjet Meteorološkoj postaji Knin

Učenici GLOBE  skupine naše škole i profesorica Marijana Škunca-Vrkić  zajedno sa GLOBE grupom Srednje škole Lovre Montija u cetvrtak 2. ozujka 2017. godine, posjetili su meteorološku postaju Knin. Dežurni meteorolog Marko Juričan upoznao je učenike s osnovnim mjernim instrumentima i  mjerenjima.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Škunca-Vrkić  datum: 2. 3. 2017. 13:35

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA - 2016 i REBALANS PLANA NABAVE - 2016 Vijest ima dokument u privitku

U privitku su:

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA- 2016 i REBALANS PLANA NABAVE -2016

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 22. 12. 2016. 20:05

GLOBE PROGRAM

Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin u listopadu 2016. godine pristupila je GLOBE programu. Voditeljica programa je naša profesorica geografije i talijanskog jezika Marijana Škunca-Vrkić.

 
  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 19. 12. 2016. 10:10

Financijski plan i plan nabave za 2017. g. te projekcija financijskog plana 2018. i 2019. Vijest ima dokument u privitku

U privitku su :

Financijski plan i plan nabave za 2017. g. te projekcija financijskog plana 2018. i 2019.

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 16. 12. 2016. 21:00

Kurikulum 2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 9. 10. 2015. 13:11

Odluka o pokretanju postupka za izbor predstavnika nastavnika i roditelja za članove Školskog odbora Vijest ima dokument u privitku

U privitku je : Odluka o pokretanju postupka za izbor predstavnika nastavnika i roditelja za članove Školskog odbora

  :: opširnije :: 


objavio: Vedran Laća  datum: 28. 3. 2017. 22:05

Godišnji plan i program 2015/2016 Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Milivoj Ilić  datum: 7. 10. 2015. 13:34
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak

Šibenko - kninska žu...


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju